Du er her: KRIPOS sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

KRIPOS

Kripos er et kompetansesenter for norsk politi med hovedmål å forebygge og bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos sine oppgaver:
etterforsker organisert og annen alvorlig kriminalitet
yter bistand innen taktisk og teknisk etterforskning
er det nasjonale kriminaltekniske laboratorium
utfører avanserte undersøkelser innenfor elektroniske spor og teknologi
utvikler metoder og overfører kompetanse til politidistriktene
er det nasjonale kriminaletterretningssenter
utvikler og forvalter sentrale registre og informasjonssystemer
er et rådgivende organ for sentrale myndigheter
er et kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid

Politioverbetjent Anne-Catherine Gustafson har siden juli 2013 vært næringslivskontakt i Kripos og jobber for å styrke samarbeidet mellom næringslivet og politiet.

KRIPOS

Adresse:
Brynsalleen 6
0667 OSLO

Tlf: 23 20 80 00

www.politiet.no/kripos
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33