Du er her: Posten Norge sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Posten Norge

Konsernet Posten Norge har ca 18.000 tilsatte. Konsernet er inndelt i 4 divisjoner. Divisjon Post, som har ansvar for brevproduktene, postkontorer, Post i Butikk, distribusjon (postbud), og noen postterminaler. Divisjon Logistikk Norge, som har ansvar for de fleste pakkeproduktene, Bring-seskapene i Norge, en del postterminaler, og all hovedpostgang på vei, bane og med fly. Logistikk Norden, som har ansvar for logistikkselskapene i Norden. E-handel har ansvar for elektroniske tjenester/fjernhandel. Avdeling Sikkerhet er plassert i divisjon Logistikk Norge som største brukers enhet, og har konsernansvar for all forebyggende sikkerhet, beredskap og kriminalitetsoppfølging.

Posten Norge

Besøksadresse:
Biskop Gunnerusgt 14 A
0001 Oslo
Postadresse:
Postboks 1500 Sentrum,
0001 Oslo

Tlf: 04004

www.posten.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33